Skyddsrum MSB

Hej!

Vi skulle starta igång arbetet kring statusen på våra skyddsrum och vad som eventuellt behöver göras.

I första steg var att anlita en auktoriserad besiktningsman som är godkänd av MSB / Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Besiktningen gjordes fredagen 1april och protokollfördes.

I nästa steg kommer det att göras en materialinventering utifrån besiktningen från den 1/4-2022. I samtliga skyddsrum skall det finns erforderlig utrustning och det skall frigöras utrymme för detta material.

Arbetet kommer fortsätta enligt besiktningsprotokollet.

Fortlöpande möten skall också hållas samt även skall det informeras till boende.

Styrelsen för Brf Logen i Ör