Påminner om att ReTuren kommer till oss idag 18:25-18:45

Ställ gärna ut skräpet i förväg men gör det i sådant fall den dagen ReTuren kommer.
Har man ställt ut skräp i förväg får man gärna hjälpa till att slänga det också när ReTurbilen är på plats.
Ni vet väll om att man kan få SMS-påminnelse om när returbilen kommer?
Gör så här för att beställa påminnelser:
1. Öppna ett nytt sms/meddelande i din telefon.
2. Där du brukar skriva meddelandetexten skriver du nu koden för den plats du vill ha påminnelser om, i detta fall är det ju Logdansvägen och då skriver du: SBERG LOG. (Det behöver inte vara stora bokstäver.)
3. Skicka sms:et till telefonnummer 71050
4. Du får nu en bekräftelse
5. Dagen innan ReTuren besöker den plats du valt kommer du att få en påminnelse till din telefon.