Klart med nya hyran för 2022

Hej!

Den nya bostadshyran för 2022 är nu klar.

Höjningen berör enbart hyreslägenheter i Brf Logen i Ör. Hyrorna höjs på samtliga 53 hyreslägenheter med 1,66%.

Nya hyror gäller från den 2022-02-01.

Höjningen för februari-april betalas retroaktivt på nästkommande avi.

Hyran har förhandlats fram i en överenskommelse med Hyresgästföreningen och är i samma nivå som Sundbybergs kommunala fastighetsbolag Förvaltaren.

Styrelsen för Brf Logen i Ör