Klart med nya hyran för 2022

Hej!

Den nya bostadshyran för 2022 är nu klar.

Höjningen berör enbart hyreslägenheter i Brf Logen i Ör. Hyrorna höjs på samtliga 53 hyreslägenheter med 1,66%.

Nya hyror gäller från den 2022-02-01.

Höjningen för februari-april betalas retroaktivt på nästkommande avi.

Hyran har förhandlats fram i en överenskommelse med Hyresgästföreningen och är i samma nivå som Sundbybergs kommunala fastighetsbolag Förvaltaren.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Skyddsrum MSB

Hej!

Vi skulle starta igång arbetet kring statusen på våra skyddsrum och vad som eventuellt behöver göras.

I första steg var att anlita en auktoriserad besiktningsman som är godkänd av MSB / Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Besiktningen gjordes fredagen 1april och protokollfördes.

I nästa steg kommer det att göras en materialinventering utifrån besiktningen från den 1/4-2022. I samtliga skyddsrum skall det finns erforderlig utrustning och det skall frigöras utrymme för detta material.

Arbetet kommer fortsätta enligt besiktningsprotokollet.

Fortlöpande möten skall också hållas samt även skall det informeras till boende.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Föreningens verkstad

Hej!

Föreningen har startat upp en verkstadsverksamhet för att göra diverse småjobb i området. Syftet är att, i stället för att anlita entreprenörer för varje litet jobb så tar vi tillvara engagemanget i vår Brf och föreningen spar pengar.

Från och med nu så kommer det att via entusiaster erbjudas hjälp till boende. Det kommer också att kunna fås råd med problemlösningar rörande renovering, köksbyte, snickerier och liknande.

Verkstaden har utrustning som boende normalt inte har tillgång till – t.ex. bordssåg för att klyva brädor, golvplankor, lister på längden, fräsar för att göra snygga spårningar i trä, slipmaskiner, diverse elektriska sågar mm.

Säkerheten i verkstaden kräver att endast ansvariga får vistas och arbete där. Det är alltså inte en hobbylokal där vem som helst kan arbeta med sina projekt.

Arbetet kommer att ske på ansvariges fritid, så hjälp från verkstaden sker i mån av tid. Verkstadens erbjudande ska inte ses som ett alternativ till att anlita hantverkare, utan som ett komplement.

Kontakt med verkstaden: verkstad@logenbrf.se

Finns det fler som vill vara entusiaster i föreningen så kontakta epost@logenbrf.se

Styrelsen för Brf Logen i Ör

ReTuren torsdag 21/4 kl 18:25

På Torsdag kommer returbilen igen!

Ni vet väll om att man kan få SMS-påminnelse om när returbilen kommer?
Gör så här för att beställa påminnelser:

1. Öppna ett nytt sms/meddelande i din telefon.

2. Där du brukar skriva meddelandetexten skriver du nu koden för den plats du vill ha påminnelser om, i detta fall är det ju Logdansvägen och då skriver du: SBERG LOG. (Det behöver inte vara stora bokstäver.)

3. Skicka sms:et till telefonnummer 71050

4. Du får nu en bekräftelse

5. Dagen innan ReTuren besöker den plats du valt kommer du att få en påminnelse till din telefon.

Hur anmäler man sopsugsfel

Hej!

Vid samtliga fel i sopsuget felanmälas det till Effektkonsult. Det kan vara tex. stop i sopnedkast, fel på luckan, nyckel fastnade i låset osv.

Effektkonsult kan åtgärda en del mindre saker själva eller gå vidare till Circlona. Hur felanmälningar går till finns att läsa här: PDF >>>>>

Men vi som boende gör felanmälan till enbart Effektkonsult.

tel. 08-410 009 44
Vardagar kl: 08:00-16:00

felanmalan@effektkonsult.se

Styrelsen för Brf Logen i Ör