Alla inlägg av Conny Olofsson

Till samtliga boende

I dagarna kommer vi markera platser i området där de som evakueras ur garagen skall parkera.
Dessa tillfälliga parkeringsplatser kommer behöva nyttjas till åtminstone 2022-08-17.
Man får under inga som helst omständigheter nyttja någon av dessa platser om man inte fått ett tillstånd för platsen i fråga. Aimo-park kommer extrabevaka detta.

Notera nedan information som kan beröra er:
Garagehyresgäster på Örsvängen 6
För de som ännu inte anmält att de önskar nyttja erbjuden ersättningsplats är det sista dagen idag 2022-06-17.
Utfarten från det undre garaget kommer blockeras från 2022-06-27 och bilar som då står kvar i garaget kan inte köras ut förrän tidigast 2022-08-17.

Cyklister / mopedister mfl
Vi kommer behöva flytta de flesta cykelställen som är belägna vid fasaderna och avsatser.
Vi ber er därför att inte låsa fast cyklar eller annat i dessa under helgen, förvara gärna era cyklar i cykelförråden i stället.
Vi vill även påminna om att det inte är tillåtet att låsa fast cyklar eller dylikt i räcken eller stolpar i området, i de fall detta ändå sker riskerar man att få sitt lås kapat och det man låst fast flyttat.
Det fastlåsta & lås återfås mot nyckel som passar i det numera trasiga låset. Ingen ersättning utgår för nytt lås.

Hör gärna av er till styrelsen med frågor rörande detta eller annat.

Styrelsen

Skyddsrum

Vi får många frågar just nu hur det ser ut med skyddsrum i föreningen.

Vi har fyra stycken skyddsrum, ett med ingångar i port 18 och 20, ett med ingångar i port 24 och 26, ett med ingångar i port 32 och 34 och ett med ingång från port 48 och nedre garaget. Längst ner i det här inlägget finns en karta från MSBs skyddsrumskarta som visar vart våra skyddsrum ligger.

Utrymmena används i dag som förråd och det i port 48 är uthyrt som lager till externt företag. Utanför varje port med ingång till skyddsrummen sitter en skylt enligt bilden ovan,

Styrelsen startade igår arbetet med att se över statusen för våra skyddsrum och vad som eventuellt behöver göras. Då våra skyddsrum besiktigades senast 2012 så kommer vi se över möjligheterna att göra en ny. Vid en eventuell besiktning kommer det eventuellt krävas åtkomst till det låsta burarna.

//Styrelsen BRF Logen i Ör