Varmvatten Logdansvägen 28-48

Många upplever nog att dom inte har så varmt vatten i kranarna från Logdansvägen 28-48.

Felet beror på en trasig ventil i undercentralen som behöver bytas ut. Ny ventil är påväg och kommer bytas så fort som det är möjligt.
Tills ventilen är bytt kan temperaturen på varmvattnet variera.

Mer information kommer inom kort.

Styrelsen Brf Logen i Ör

Driftstörning sopsug

SAVAB har en pågående driftstörning med sopsugen som påverkar boende på Logdansvägen samt Örsvängen.

Problemet uppstod då SAVAB genomförde ihopkoppling av ett nytt kvarters sopsugrör till deras huvudledning under torsdagen.

 Arbete pågår för att lösa problemet så fort som möjligt.

SAVAB har under eftermiddagen ställt ut kärl i vårat område vid våra sopsugsinkast för att minska störningen för våran del. Så fort sopsugen går att använda igen så försvinner kärlen.

Styrelsen Brf Logen i Ör

Information om månadsavgift

Med anledning av flera ökade leverantörskostnader och driftkostnader som el och värme har styrelsen beslutat om en höjning av medlemsavgiften för medlemmar på 6 %. Detta är den första höjningen sedan föreningen bildades 2017. Höjningen gäller från och med februari 2023 och finns med på fakturan som kommer i januari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  För våra hyresgäster förhandlas hyresnivån mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen och besked om ny hyresavgift kommer så snart förhandlingarna är avslutade.

Styrelsen arbetar även på en underhållsplan med tillhörande budget för de närmaste åren så att föreningen är så ekonomiskt stabil som möjligt trots omvärldsläget. Föreningen ser redan nu att höjningar kommer att behöva ske de kommande åren, men med stort fokus på budgetplanering för att använda föreningens tillgångar på rätt sätt under en svår tid kommer vi att vara redo för dessa utmaningar.

Styrelsen Brf Logen i Ör