Påminnelse anmälan om mat

Hej

Vi vill påminna om att 3/11 är sista dagen att anmäla om man vill ha mat i samband med stämman.

Fyll i frågeformuläret som du fick i samband med utskicket tidigare. Lämna lappen i brevlådan i tvättstugan eller scanna/fotografera och maila in till epost@logenbrf.se

 

Vänligen
Styrelsen för Brf Logen i Ör

Tack!

Tack alla som kom och gemensamt gjorde en insatts för trivseln på våran gemensamma gård.  Samtidigt som krattning och skräp plock hade vi två grannar som passade på att skrubba golvet i miljöhuset, nu ser vi till så att det får vara lika fint framöver.

Allt avslutades givetvis traditionsenligt med korv 🙂

Höststädning 2022  Höststädning 2022Höststädning 2022  Höststädning 2022  Höststädning 2022  Höststädning 2022  Höststädning 2022  Höststädning 2022  Höststädning 2022

Uppdatering om garagen

Renovering fortgår men har tyvärr kraftigt dragit ut på tiden. Det har till största delen orsakats av att betongen på flera platser varit i mycket sämre skick än vad tidigare tester visat. Det har bland annat visat sig att vi eventuellt behöver köra båda garagen samtidigt på de korta pelarna som finns på parkeringarna in mot gården. Blir det så kommer vi eventuellt behöva tömma båda garagen helt medan pelarna åtgärdas. Vi väntar fortfarande vissa svar innan vi vet om det blir så.
Under sommaren har det även varit brist på betong som även det har orsakat förseningar.
Styrelsen Brf Logen i Ör

Uppdatering Skyddsrum

Hej!

Här kommer en liten uppdatering angående skyddsrummen.

Samtliga fyra skyddsrum är besiktigade av en auktoriserad besiktningsman som är godkänd av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap).

Inventeringen av utrustningen pågår fortfarande.

Vi har kontaktat tre entreprenörer och bett om offerter för åtgärder enligt besiktningsprotokollet.

Hittills har vi fått in offerter från två entreprenörer av tre tillfrågade. Beslut kommer att fattas så fort vi fått in en offert av den sista entreprenören.

När styrelsen fattat beslut om entreprenör kommer vi gå ut med mer information.

Styrelsen Brf Logen i Ör

RETUREN IDAG ONSDAG 12/10 2022

Hej!

Idag 12/10 kommer ReTuren till oss på Logdansvägen!

Den stannar mellan 18:25-18:45 på vändplan vid Miljöstugan (Logdansvägen, 8)
Till ReTuren kan du lämna i princip allt utom elektronik, farligt avfall och avfall / rester som uppkommer vid byggande, renovering och rivning.

Passa på att rensa i förrådet!

Styrelsen för Brf Logen i Ör