Till samtliga boende

I dagarna kommer vi markera platser i området där de som evakueras ur garagen skall parkera.
Dessa tillfälliga parkeringsplatser kommer behöva nyttjas till åtminstone 2022-08-17.
Man får under inga som helst omständigheter nyttja någon av dessa platser om man inte fått ett tillstånd för platsen i fråga. Aimo-park kommer extrabevaka detta.

Notera nedan information som kan beröra er:
Garagehyresgäster på Örsvängen 6
För de som ännu inte anmält att de önskar nyttja erbjuden ersättningsplats är det sista dagen idag 2022-06-17.
Utfarten från det undre garaget kommer blockeras från 2022-06-27 och bilar som då står kvar i garaget kan inte köras ut förrän tidigast 2022-08-17.

Cyklister / mopedister mfl
Vi kommer behöva flytta de flesta cykelställen som är belägna vid fasaderna och avsatser.
Vi ber er därför att inte låsa fast cyklar eller annat i dessa under helgen, förvara gärna era cyklar i cykelförråden i stället.
Vi vill även påminna om att det inte är tillåtet att låsa fast cyklar eller dylikt i räcken eller stolpar i området, i de fall detta ändå sker riskerar man att få sitt lås kapat och det man låst fast flyttat.
Det fastlåsta & lås återfås mot nyckel som passar i det numera trasiga låset. Ingen ersättning utgår för nytt lås.

Hör gärna av er till styrelsen med frågor rörande detta eller annat.

Styrelsen

BVA, helgarbete i garaget

Under helgen kommer BVA att arbeta i garaget.   Arbetet kommer inte vara störande ljudmässigt och dom gör detta för att kunna hålla tidsplanen.

Styrelsen önskar alla boende en trevlig helg!

Styrelsen för Brf Logen i Ör