Mäklarinfo

Hej!

Inför lägenhetsförsäljning efterfrågar mäklare infon om vår bostadsrättsförening. För att komma åt informationen lättare och snabbare publicerar vi den på vår hemsidan.

Informationen är en sammanfattning av den information som lämnades tidigare till mäklare, vår ekonomisk plan och årliga redovisningar.

Mäklarinfo finns nu här:

www.logenbrf.se/info

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Fönsterputs port 18-48

Hej!

Under v. 20 (16e maj-20maj) samtliga fönster i trapphus (port 18-48) ska göras rent. Fyrsidig fönsterputs inklusive fönstersmygar och karmar är beställd.

Därför uppmärksammar vi er som har diverse saker i fönster (kan vara blommor, böcker eller andra prydnadssaker) och begär att plocka bort allting inför städningen.

Inom kort kommer vi även göra rent fönstren i garaget på Logdansvägen 8. Vi återkommer om datum för detta.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Fulla sopnedkast

Under helgen så har många av sopnedkasten varit fulla.
Anledningen till detta är ett kommunikationsfel för alla inkast längs Örsvängen och Logdansvägen.
SAVAB har arbetat med att åtgärda problemet sedan i lördags och arbetar för att lösa problemet så fort som möjligt.

Mvh Styrelsen Brf Logen i Ör

Klart med nya hyran för 2022

Hej!

Den nya bostadshyran för 2022 är nu klar.

Höjningen berör enbart hyreslägenheter i Brf Logen i Ör. Hyrorna höjs på samtliga 53 hyreslägenheter med 1,66%.

Nya hyror gäller från den 2022-02-01.

Höjningen för februari-april betalas retroaktivt på nästkommande avi.

Hyran har förhandlats fram i en överenskommelse med Hyresgästföreningen och är i samma nivå som Sundbybergs kommunala fastighetsbolag Förvaltaren.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Skyddsrum MSB

Hej!

Vi skulle starta igång arbetet kring statusen på våra skyddsrum och vad som eventuellt behöver göras.

I första steg var att anlita en auktoriserad besiktningsman som är godkänd av MSB / Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Besiktningen gjordes fredagen 1april och protokollfördes.

I nästa steg kommer det att göras en materialinventering utifrån besiktningen från den 1/4-2022. I samtliga skyddsrum skall det finns erforderlig utrustning och det skall frigöras utrymme för detta material.

Arbetet kommer fortsätta enligt besiktningsprotokollet.

Fortlöpande möten skall också hållas samt även skall det informeras till boende.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Föreningens verkstad

Hej!

Föreningen har startat upp en verkstadsverksamhet för att göra diverse småjobb i området. Syftet är att, i stället för att anlita entreprenörer för varje litet jobb så tar vi tillvara engagemanget i vår Brf och föreningen spar pengar.

Från och med nu så kommer det att via entusiaster erbjudas hjälp till boende. Det kommer också att kunna fås råd med problemlösningar rörande renovering, köksbyte, snickerier och liknande.

Verkstaden har utrustning som boende normalt inte har tillgång till – t.ex. bordssåg för att klyva brädor, golvplankor, lister på längden, fräsar för att göra snygga spårningar i trä, slipmaskiner, diverse elektriska sågar mm.

Säkerheten i verkstaden kräver att endast ansvariga får vistas och arbete där. Det är alltså inte en hobbylokal där vem som helst kan arbeta med sina projekt.

Arbetet kommer att ske på ansvariges fritid, så hjälp från verkstaden sker i mån av tid. Verkstadens erbjudande ska inte ses som ett alternativ till att anlita hantverkare, utan som ett komplement.

Kontakt med verkstaden: verkstad@logenbrf.se

Finns det fler som vill vara entusiaster i föreningen så kontakta epost@logenbrf.se

Styrelsen för Brf Logen i Ör