ReTuren torsdag 21/4 kl 18:25

På Torsdag kommer returbilen igen!

Ni vet väll om att man kan få SMS-påminnelse om när returbilen kommer?
Gör så här för att beställa påminnelser:

1. Öppna ett nytt sms/meddelande i din telefon.

2. Där du brukar skriva meddelandetexten skriver du nu koden för den plats du vill ha påminnelser om, i detta fall är det ju Logdansvägen och då skriver du: SBERG LOG. (Det behöver inte vara stora bokstäver.)

3. Skicka sms:et till telefonnummer 71050

4. Du får nu en bekräftelse

5. Dagen innan ReTuren besöker den plats du valt kommer du att få en påminnelse till din telefon.

Hur anmäler man sopsugsfel

Hej!

Vid samtliga fel i sopsuget felanmälas det till Effektkonsult. Det kan vara tex. stop i sopnedkast, fel på luckan, nyckel fastnade i låset osv.

Effektkonsult kan åtgärda en del mindre saker själva eller gå vidare till Circlona. Hur felanmälningar går till finns att läsa här: PDF >>>>>

Men vi som boende gör felanmälan till enbart Effektkonsult.

tel. 08-410 009 44
Vardagar kl: 08:00-16:00

felanmalan@effektkonsult.se

Styrelsen för Brf Logen i Ör