Vattenavstängning imorgon tisdagen 22/3

Vi vill påminna alla boende i port 2-26 att imorgon 22/3 stängs vattnet av från 08:00-16:00.
Kan vara en god idé att tappa upp ett par flaskor vatten ikväll och ha i kylen.
Se till att ha samtliga kranar stängda under denna tid samt att ni inte utför några privata rörarbeten.

Styrelsen Brf Logen i Ör

Vattenavstängning, VVS arbeten 22/3 08:00-16:00

Det som ska göras är att byta ut rostiga gamla rör och flänsar för inkommande vatten i garage L8 och ersätta med nya rör samt förenkla den gamla installationen.

Vi gör detta eftersom dom gamla flänsarna och rören har  invändiga pålagringar vilket minskat ursprungs dimensionen på rören. Med tiden så lossnar pålagringarna och fastnar i dom filter som sitter i vattenmätarna.

Detta arbete kommer framför allt att påverka dom som bor i port 2 till 26 samt tvättstugan.

Det kan vara en god idé för er som är hemma under denna tid att tappa upp flaskor med vatten dagen innan då vattnet kommer vara avstängt från 08:00-16:00.

 

 

Styrelsen BRF Logen i Ör

Samtliga kärl plockas bort på fredag den 11e mars

Hej!

Idag är sista dag när vi kan använda kärl som står på gården.

Kärlen kommer att köras bort imorgon, på fredag den 11 mars.

Därefter så hänvisas boende till den nya sopsugen!

De som inte har skaffat / fått ”hushållsnyckel” (bomnyckel / barnvagnsrumnyckel) ännu, mejla till epost@logenbrf.se

Har inte alla ”hushållsnycklen” så är det inte någon katastrof i övergångsskedet, eftersom restavfallet saknar lås och då får sopor (tex. matavfall) slängas där så länge.

Vänligen

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Luckorna på sopsugen

Luckorna på nya sopsugsnedkasten är / kommer vara låsta.

Nyckeln som passar till luckorna är den s.k. ”hushållsnyckeln”, dvs den som går till den egna portens barnvagnsrum samt bommarna in till området.

Saknar ni en sådan nyckel, kontakta styrelsen på epost@logenbrf.se så ordnar vi detta till självkostnadspris.

 

 

Skyddsrum

Vi får många frågar just nu hur det ser ut med skyddsrum i föreningen.

Vi har fyra stycken skyddsrum, ett med ingångar i port 18 och 20, ett med ingångar i port 24 och 26, ett med ingångar i port 32 och 34 och ett med ingång från port 48 och nedre garaget. Längst ner i det här inlägget finns en karta från MSBs skyddsrumskarta som visar vart våra skyddsrum ligger.

Utrymmena används i dag som förråd och det i port 48 är uthyrt som lager till externt företag. Utanför varje port med ingång till skyddsrummen sitter en skylt enligt bilden ovan,

Styrelsen startade igår arbetet med att se över statusen för våra skyddsrum och vad som eventuellt behöver göras. Då våra skyddsrum besiktigades senast 2012 så kommer vi se över möjligheterna att göra en ny. Vid en eventuell besiktning kommer det eventuellt krävas åtkomst till det låsta burarna.

//Styrelsen BRF Logen i Ör

Loppis på gården

Hej alla Loppis sugna boende.

Initiativ till Loppis på gården den 2/4.

Efter att vi har haft möte med några av dom bakom idén om omfattning och inriktning.

Så kan vi inte genomföra loppisen som förslaget var 2/4. Orsaken till beslutet är att det krävs polisens tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter.

Möjlighet att ha en loppis i t.ex. höst är stor om intresset finns och samverkan med styrelsen kommer igång långt innan genomförande datumet. För att t.ex. arrangera en loppis i den omfattningen som har beskrivits så behövs det en grupp (5-7 personer) engagerade människor som samverkar och genomför arrangemanget med ansvaret gentemot polis och föreningen.

Så styrelsen ser fram emot att det skapas en loppisgrupp som återkommer om när och hur arrangemanget skall genomföras.

Styrelsen för Brf Logen i Ör