Uppdatering gällande vatten i Logdansvägen 2-26

Hej!

Under fredagskvällen och natten har vattnet varit avstängt för 2-48. Avstängningen beror på att en koppling har blivit otät under grävarbetena vid 2-8.

Försök har gjorts att lösa problemet tillfälligt, utan framgång. Det hela kompliceras av att SAVAB (kommunens bolag) inte får göra arbeten innanför vår tomtgräns och det är svårt att hitta företag som gör den här typen av jobb på helger.
Idag har arbetet påbörjats med en ny variant på tillfällig lösning. Vatten leds i slang från inkommande i 42-48 till L2. På så sätt bör vi få igång vattnet. Det tar dock några timmar att få fram rätt personal och utrustning. Om allt fungerar så bör vi ha vatten igen under dagen.

Kom ihåg att inte lämna några kranar öppna i lägenheten. Det kan skapa vattenskador i husen när vattnet sätts på igen.

Dricksvatten finns i kranen uppe på kullen. Nyckel sitter i kedja som är fäst i pergolan. Toalett och enkelt kök finns i föreningslokalen i port 34. Det är upplåst dit.

Krister Brolin
Ordförande Brf Logen i Ör

Gårdsgruppen trotsar kylan

Kyla och sopsugsschakt, gårdsgruppen fixar på, för att förgylla tillvaron för boende.
Plantering av blomurnor, så nu får vi hoppas att värmen infinner sig i vårt fina bostadsområde.

Gårdsgsgruppen fortsätter arbete med att skapa trivsel i bostadsområdet.

Anders / Utemiljö ansvarig
anders@logenbrf.se