Sopsugarbeten start v.17 26 april 2021

Hej!

Idag startas det sopsugarbeten på Logdansvägen.

Etapp 1 – gulstreckat område nedan utförs v.17 – 18

Sopsugledningen delas upp två grenar.

Gren 1.
Det kommer att installeras rör från gatan, i trottoar, gångytor och gräsmatta fram till Logdansvägen 26.  Tre inkastpunkter installeras längs med denna ledning.

Gren 2.
Denna ledning går i gångytan mellan parkeringsytorna, och sen ner i garaget. Ledning till inkastpunkter går ut från garaget vid 42 och vid 36.

Förklaring till bild nedan:

  • Orange ledning: Ligger i mark
  • Grön ledning: Ligger i garage
  • Blå fyrkanter: Inkastpunkter utomhus, här grävs gropar.
  • Rött område: Avspärrat lagerutrymme
  • Gult streckat: Detta är etappen som arbetas med v.17 – 18

Utskrift i PDF >>>>>


Projektledare: Magnus Ekholm (Circlona)

Vårstädning 17 april 2021

Hej!
En fantastisk fin dag med stor uppslutning!
Många entusiastiska boende slöt upp och gjorde ett mycket bra arbete tillsammans.
Utemiljön är viktig för vårt gemensamma boende så att alla kan känna gemenskap, trivsel och trygghet på Logdansvägen.

Har du idéer kring Utemiljön hör gärna av dig till

Anders
anders@logenbrf.se

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Enkät om stambytet. Vi behöver din hjälp…

Hej!

För några dagar sedan fått ni en enkät att fylla i rörande stambytet och vad som finns kvar att åtgärda.

Här finns webformulär, en digital version av den. Ni väljer själva om ni fyller i i webformulär eller använder papper och penna.

Först och främst vi behöver information om saker som återstår att åtgärda efter stambytet. Om ni redan har lämnat en enkät och kom på flera saker, fyll i en ny formulär med enbart uppdatering.

OBS! Lägenhetsnummer (ex. 279) är den som finns på era dörrar längs upp i hörnet, utanför lägenheten, en liten grön skylt.

https://forms.gle/SDpjP3J3DeiX5V648

Svaret gärna senast 4 april!

Styrelsen för Brf Logen i Ör