Ventilationsarbete med start 3 februari 2021

Hej!

Under vecka 5 – 7 (med start 3 februari 2021), kommer airCano AB arbeta med ventilationen i våra fastigheter.

Mer information aviseras via brevlådor.

Tidsplan injustering 2021 Brf Logen i Ör

Tidsplan:
3 feb / Onsdag / vecka5 / Logdansvägen 6, 8 & 16
4 feb / Torsdag / vecka5 / Logdansvägen 18, 20 & 22
5 feb / Fredag / vecka5 / Logdansvägen 18, 20 & 22
8 feb / Måndag / vecka6 / Logdansvägen 24, 26 & 28
9 feb / Tisdag / vecka6 / Logdansvägen 24, 26 & 28
10 feb / Onsdag / vecka6 / Logdansvägen 30, 32 & 34
11 feb / Torsdag / vecka6 / Logdansvägen 30, 32 & 34
12 feb / Fredag / vecka6 / Logdansvägen 36, 38 & 40
15 feb / Måndag / vecka7 / Logdansvägen 36, 38 & 40
16 feb / Tisdag / vecka7 / Logdansvägen 42 & 44
17 feb / Onsdag / vecka7 / Logdansvägen 46 & 48

Vänligen
Styrelsen för Brf Logen i Ör