Sopkärl på gården

Hej!

Det är stopp i vårt sopsugssystem i portar 18-48. Sopnedkast på Logdansvägen 2-16 fungerar nu som vanligt.

Därför uppmanar vi er att använda dem kärlen som står vid matavfallskärlen på gården.

Släng inte mer sopor i nedkasten så länge kärlen står på gården! Ställ inte sopor i trapphus!

De kärlen utanför gården skall användas tills vidare, av den model som finns här på bilden.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Information gällande SARS-CoV-2 (Coronavirus)

Allmänt om hanteringen av risker med spridning av SARS-CoV-2

Den aktuella situationen gällande smittspridning i samhället har gjort att styrelsen nu ser över hur vi ska informera och agera när det gäller SARS-CoV-2 (det aktuella Coronaviruset). Vi följer de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten och MSB och kommer att försäkra oss om att våra olika entreprenörer gör det.

Vid fysiska kontakter med personer i styrelsen och med våra entreprenörer (Pure, Effekt etc.) måste du ange om du har sjukdomssymptom, så att vi kan vidta nödvändiga skyddsåtgärder. I dessa situationer har du starka krav på dig att informera enligt Smittskyddslagen.

Det finns dock ingen anledning till panik. Tills vidare gäller råden att hålla en mycket god handhygien och att begränsa sociala kontakter, särskilt med personer som tillhör någon av riskgrupperna. Det är också en bra idé att se till att ha ett litet lager av nödvändiga livsmedel, hygienartiklar och mediciner hemma.

Trots att viruset verkar ha mycket begränsad spridning på öppna ytor, har vi för säkerhets skull beställt extra städning av tvättstugorna.

Stambytet och SARS-CoV-2

Entreprenörer inblandade i stambytet har gjort en riskanalys och tagit fram en handlingsplan för hur man ska agera för att minimera risken för smittspridning i produktionen. Den innehåller bland annat hur man agerar vid misstänkt smitta bland sin personal, men också vid karantän, misstänkt eller konstaterad smitta hos boende. Det är mycket viktigt att alla boende meddelar Eskilstuna byggtjänst vid misstänkt eller konstaterad smitta. Förstärkt städning av toa-/duschvagn är beställd och påbörjas omgående. Den städas nu varje vardag.

Vi kan i dagsläget inte säga något om hur smittspridningen kommer att påverka möjligheten att genomföra stambytet enligt plan. Vi kör som planerat så länge entreprenörerna har personal och det inte blir allvarlig smittspridning bland boende. Vi har en beredskap för evakuering och sanering, men endast i begränsad omfattning.

Vi vill vara tydliga med att ingen kan uttala sig om hur det ser ut imorgon eller nästa vecka. Vi hoppas på det bästa, men planerar för det värsta. I bästa fall klarar vi att hålla tidplanen, men i värsta fall kan det bli totalt stopp i stambytet. Dessutom är alla scenarier däremellan möjliga.

Håll dig informerad!

Följ information på hemsidan (www.logenbrf.se), i facebook-gruppen (Brf Logen i Ör) och på anslag i portarna, samt även rekommendationer från ansvariga myndigheter.

En uppmaning

I dessa tider är det viktigt att vi alla hjälps åt. Håll kontakten med era grannar. Se om det finns de som behöver hjälp att handla etc., men tänk på att ändå begränsa direkta sociala kontakter. Vi tar oss igenom det här tillsammans!

Vänligen

Styrelsen

Vattenavstängningar på måndagar

Hej!

Vi har fått reda på att varje måndag när stambyte påbörjas i ett nytt trapphus och vatten stängs av kl. 07:00 i den aktuella trapphuset, finns det risk att vattnet stängs ner i hela huskropp.

Detta beror på ventiler som inte fungerar som de ska.  Vattnet åter igen inom kort.

OBS! Låt aldrig kranar vara öppna! Öppna kranar är en vanligaste orsak till vattenskador. En arbetsdag räcker att både din och din grannes lägenhet under skadas.

Imorgon, den 2 mars startas rivningen i port 18, stam 10. Det innebär att ni som bor i samma fastighet (port 20-26) kan få vattenavbrott från kl. 07:00

Ni bör tappa upp vatten kvällen innan så att ni klarar er på morgonen.

Vänligen
Styrelsen för Brf Logen i Ör