Takarbete port 2-16

Hej!

Gummiduk på våra tak är mycket dåligt skick. Inför förra vinter reparerade vi gummiduken på ställen där var det mest akut. Sedan började vi kolla några entreprenörer för att lösa problemet långsiktigt.

Det som ska göras:

  • Gummiduken ska bytas.
  • Krönplåtar runt tak ska bytas (ej dem vågiga skivor).

Vi startar på måndag den 9 september i första huskropp (port 2-16). Arbetet tar 5 veckor för ett tak.

Sedan börjar vi med nästa huskropp. Det blir inget takarbete under vinter. Företaget jobbar så länge vädret tillåter. På våren fortsätter arbetet.

Vi beräknar att göra 2-3 tak innan vinter.

Arbetet ska pågå dagtid, en viss ökat passage i portarna kan förekomma. Det är mycket material som ska upp på taket.

Anlitat företag är Tisab.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Garage- och parkeringsplatser

Hej!

Vi har i och med kommande renovering av garagen
stoppat all permanent tilldelning av platser både i garagen och på parkeringen.

Köerna till plats i de olika garagen/parkeringsytan administreras av RB Ekonomi, men alltså inga tilldelningar för tillfället.

Boende som har akut behov försöker vi hjälpa med korttidskontrakt (typisk några månader i taget). Dessa har ingen förtur till ”sin” plats när vi släpper på kön igen.

I samband med att frigöra yta för etableringen för stambytet har en hel del rokader skett där folk flyttats runt lite extra mycket.
I något fall har byten skett både mellan och inom garagen och parkeringsytan för att få till en byteskarusell med syfte friställa platser för etableringen.

Vänligen,
Styrelsen BRF Logen i Ör
epost@logenbrf.se