Information om stambytesprocessen

Hej!
Enligt ursprungsplanen skulle vi nu i maj informera samtliga om stambytesprocessen; tidplan för varje lägenhet, hur man väljer, och kostnader för, tillval osv.

Nu är vi dock inte riktigt där än och maj lider mot sitt slut.

Så var står vi i processen?
Vi har gjort en upphandling och fått flera intressanta svar. Samtliga underleverantörer har dock svarat på sådant sätt att vi tvingats gå ut med kompletteringsfrågor, detta för att kunna jämföra buden mot varandra och göra ett slutligt val. Dessa svar skall snart vara inne och vi skall ha gjort vårt val innan midsommar.

De svar vi fick på upphandlingen visar ändå på att vår budget för stambytet håller.

Var och när sätter vi igång stambytet?
Planen att vi börjar i september står fortfarande fast. I vilken ände av fastigheten vi börjar är inte fastställt. Vi kommer bestämma detta tillsammans med vald entreprenör så fort valet är gjort.

Hur lång tid kommer stambytet hålla på?
– De hållpunkter vi fått är ca sex – nio veckor i varje lägenhet, ca tre månader i varje portuppgång.
– Då man kommer ha tre portar igång samtidigt i olika faser har vi räknat med ca 24 månader för hela området.
– Svaren på upphandlingen pekar på en total tid på mellan 19 – 22 månader.

Vi återkommer med vidare information så snart vi vet mer.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Cykelrensning 15 maj 2019

Hej!
Vi vill påminna om att senast imorgon, 15e maj, ni som har cyklar, barnvagnar eller leksaker i fastigheter (tex. cykelrum, barnvagnsrum) och ute (tex. cykelställ) och som vill ha dem kvar, ska märka dessa föremål med era namn.

Föremål som inte är uppmärkta kommer att tas bort.

Vänligen informera detta vidare till grannar och bekanta som bor på gården.

kontakttelefon: 0765602656
Royne Bengtsson
PURE

Vänligen
Styrelsen för Brf Logen i Ör