Tillträde 15 december

Tillträdesdatum framflyttat igen!
Förvaltaren har meddelat att de inte har några styrelsemöten inplanerade under november månad.
Detta innebär att kontraktet kommer kunna skrivas under först den 1 december med följande tillträde 15 december.

Nytt tillträdesdatum således 15 december.
Viktigt att samtliga kontaktar sina banker med denna information så inte lånehandlingar och annat löper ut.

Styrelsen för BRF Logen i Ör ber om ursäkt för att behöva flytta fram detta datum ytterligare en gång.

Byten av lägenheter

Med anledning av att Förvaltaren inte tillåter byten av lägenheter med korttidskontrakt och dessutom stoppar byten av lägenheter överhuvudtaget inför ombildningen vill vi informera om vad som gäller efter övertagandet och speciellt vad gäller köperbjudanden i samband med detta.

Styrelsen för BRF Logen i Ör har beslutat tillåta byten av lägenheter efter övertagandet och erbjuda tillkommande lägenhetsinnehavare att ta del av köperbjudandet vi har.

Vid byte efter övertagandedagen (men inte senare än 20180301) erbjuds den nya lägenhetsinnehavaren köpa sin lägenhet till 80% av marknadsvärde enligt värdering utförd 20170629, tillgänglig på föreningens hemsida
(http://www.logenbrf.se/doc/Värdering lägenheter 20170629.pdf)

Detta gäller samtliga kontraktstyper.

För korttidskontrakt gäller att den inbytande skall ha finansiering klar och faktiskt köper sin lägenhet, att lägenheten köps är alltså i detta fall ett krav för att bytet skall godkännas.

Styrelsen Brf Logen i Ör