Snart kallar vi till köpstämma!

Nu upprättar vi en ekonomisk plan och så fort den är godkänd av Boverket skickar vi kallelse till alla hem. Kallelsen skickas per post två veckor innan köpstämma. Vi kommer att hålla köpstämma i början av juli.
Information om köpstämma ska dubbleras här i nyhetsflödet.