Informationsmöte

blogg12
Örsvängen foto V.N.

Hej!
Den 6 mars vi har besiktning av fastigheter och så fort besiktningsprotokoll kommer, kallar vi in alla boende till informationsmöte. Kallelsen får ni via brev två veckor innan möte.
Preliminärt datum för utskicket är 20 mars.
På informationsmöte får ni möjlighet att ställa frågor till vår jurist och välja ny styrelse.
Mer info kommer.

Admin

Ja!

blogg11
Örsvängen foto V.N.

Hej!

Vi har fått ett erbjudandet från Förvaltaren om att ombilda våra hyresrätter till bostadsrätt.

Nästa steg är att göra en teknisk besiktning av fastigheten för att bedöma renoveringsbehovet.

Admin