Svar från Förvaltaren

blogg09
Logdansvägen,20 foto V.N.

Vi har försökt att kontakta Förvaltaren och eventuellt boka ett möte. Till slut har vi fått svar som handlade om att det finns för närvarande flera aktuella objekt som förbereds till ombildning och ”Målsättningen är att underlaget och ägardirektivet ska ligga till grund för en turordningslista över vilka föreningar som ska erbjudas, och i vilken ordning.”

Boende som vill ta del av brevet få kontakta personligen via mejl logenbrf@gmail.com
Förvaltaren lägger ut aktuell information under länken:
https://www.forvaltaren.se/artikel/ombildning-i-hallonbergen
Vi kommer att fortsätta hålla kontakt både med kommunfullmäktige och Förvaltarens styrelse för att hitta en lösning om hur vi kan påverka deras beslut till vår fördel.

Admin