Sopsugarbeten start v.17 26 april 2021

Hej!

Idag startas det sopsugarbeten på Logdansvägen.

Etapp 1 – gulstreckat område nedan utförs v.17 – 18

Sopsugledningen delas upp två grenar.

Gren 1.
Det kommer att installeras rör från gatan, i trottoar, gångytor och gräsmatta fram till Logdansvägen 26.  Tre inkastpunkter installeras längs med denna ledning.

Gren 2.
Denna ledning går i gångytan mellan parkeringsytorna, och sen ner i garaget. Ledning till inkastpunkter går ut från garaget vid 42 och vid 36.

Förklaring till bild nedan:

  • Orange ledning: Ligger i mark
  • Grön ledning: Ligger i garage
  • Blå fyrkanter: Inkastpunkter utomhus, här grävs gropar.
  • Rött område: Avspärrat lagerutrymme
  • Gult streckat: Detta är etappen som arbetas med v.17 – 18

Utskrift i PDF >>>>>


Projektledare: Magnus Ekholm (Circlona)

Enkät om stambytet. Vi behöver din hjälp…

Hej!

För några dagar sedan fått ni en enkät att fylla i rörande stambytet och vad som finns kvar att åtgärda.

Här finns webformulär, en digital version av den. Ni väljer själva om ni fyller i i webformulär eller använder papper och penna.

Först och främst vi behöver information om saker som återstår att åtgärda efter stambytet. Om ni redan har lämnat en enkät och kom på flera saker, fyll i en ny formulär med enbart uppdatering.

OBS! Lägenhetsnummer (ex. 279) är den som finns på era dörrar längs upp i hörnet, utanför lägenheten, en liten grön skylt.

https://forms.gle/SDpjP3J3DeiX5V648

Svaret gärna senast 4 april!

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Begränsad framkomlighet garage L8 (Logdansvägen 8

Hej!
Eskilstuna Byggtjänst AB kommer att köra bort bodar och containers tisdag 30/3 och eventuellt onsdag 31/3.

Transporter kommer att pågå mellan 07:00 – 16:00

OBS! Begränsad framkomlighet till och från garaget L8 (Logdansvägen 8) hela dagen mellan 07.00 – 16.00.

Ni som ska iväg till jobbet ha gärna lite tidsmarginal!

Tack på förhand för Ert överseende under avetableringen!

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Renovering av trädgårdsmöbler 27/28 mars 2021

Hej!

Vill du hjälpa till att renovera trädgårdsmöbler som sedan skall ställas ut i området i anslutning till grillplatserna till Brf. Logens Vårstädning 17 april?

Vi oljar, skruvar och limmar och har lite trevligt tillsammans.

Tid: 27 & 28 mars (lördag och söndag) kl. 11:00 – 14:00
Plats: nedre garaget på Örsvängen 6B.

Alla intresserade är välkomna!

Anmäl intresse till Anders Dahlgren / styrelsen
anders@logenbrf.se

Ventilationsarbete med start 3 februari 2021

Hej!

Under vecka 5 – 7 (med start 3 februari 2021), kommer airCano AB arbeta med ventilationen i våra fastigheter.

Mer information aviseras via brevlådor.

Tidsplan injustering 2021 Brf Logen i Ör

Tidsplan:
3 feb / Onsdag / vecka5 / Logdansvägen 6, 8 & 16
4 feb / Torsdag / vecka5 / Logdansvägen 18, 20 & 22
5 feb / Fredag / vecka5 / Logdansvägen 18, 20 & 22
8 feb / Måndag / vecka6 / Logdansvägen 24, 26 & 28
9 feb / Tisdag / vecka6 / Logdansvägen 24, 26 & 28
10 feb / Onsdag / vecka6 / Logdansvägen 30, 32 & 34
11 feb / Torsdag / vecka6 / Logdansvägen 30, 32 & 34
12 feb / Fredag / vecka6 / Logdansvägen 36, 38 & 40
15 feb / Måndag / vecka7 / Logdansvägen 36, 38 & 40
16 feb / Tisdag / vecka7 / Logdansvägen 42 & 44
17 feb / Onsdag / vecka7 / Logdansvägen 46 & 48

Vänligen
Styrelsen för Brf Logen i Ör

Protokoll till Föreningsstämma 21dec 2020

Hej!

Nu finns det protokollet till Föreningsstämma tillgängligt.

PDF >>>>>

Den nya styrelsen för nästkommande år:

Ordinarie ledamöter:
Kjell-Ake Andersson (omval)
Soran Ako (nyval)
Krister Brolin (ett år kvar)
ChristerTjörnemar (ett år kvar)
Anders Dahlgren (ett år kvar)

Suppleanter:
Viktoria Nilsson (omval)
Conny Olofsson (omval)
Johan Wigren (omval)

Den nya valberedning:
Fredrik Carlqvist
Tony Holmstrom
Edris Saleh

Revisor:
Jörgen Silen (revisor)
Golam Robbani (revisorssuppleant)

Styrelsen har haft en konstituerande möte efteråt där valdes

Krister Brolin som ordförande
Kjell-Åke Andersson som vice ordförande
Christer Tjörnemar som kassör
Anders Dahlgren som sekreterare

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Logen i Ör