Varmvatten Logdansvägen 28-48

Många upplever nog att dom inte har så varmt vatten i kranarna från Logdansvägen 28-48.

Felet beror på en trasig ventil i undercentralen som behöver bytas ut. Ny ventil är påväg och kommer bytas så fort som det är möjligt.
Tills ventilen är bytt kan temperaturen på varmvattnet variera.

Mer information kommer inom kort.

Styrelsen Brf Logen i Ör

Driftstörning sopsug

SAVAB har en pågående driftstörning med sopsugen som påverkar boende på Logdansvägen samt Örsvängen.

Problemet uppstod då SAVAB genomförde ihopkoppling av ett nytt kvarters sopsugrör till deras huvudledning under torsdagen.

 Arbete pågår för att lösa problemet så fort som möjligt.

SAVAB har under eftermiddagen ställt ut kärl i vårat område vid våra sopsugsinkast för att minska störningen för våran del. Så fort sopsugen går att använda igen så försvinner kärlen.

Styrelsen Brf Logen i Ör

Information om månadsavgift

Med anledning av flera ökade leverantörskostnader och driftkostnader som el och värme har styrelsen beslutat om en höjning av medlemsavgiften för medlemmar på 6 %. Detta är den första höjningen sedan föreningen bildades 2017. Höjningen gäller från och med februari 2023 och finns med på fakturan som kommer i januari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  För våra hyresgäster förhandlas hyresnivån mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen och besked om ny hyresavgift kommer så snart förhandlingarna är avslutade.

Styrelsen arbetar även på en underhållsplan med tillhörande budget för de närmaste åren så att föreningen är så ekonomiskt stabil som möjligt trots omvärldsläget. Föreningen ser redan nu att höjningar kommer att behöva ske de kommande åren, men med stort fokus på budgetplanering för att använda föreningens tillgångar på rätt sätt under en svår tid kommer vi att vara redo för dessa utmaningar.

Styrelsen Brf Logen i Ör

Information om garagerenoveringen på Örsvängen

Här kommer information till er som inte kunde vara med på gårdagens garagevisning.

Arbetet är beräknat att vara klart november 2023.

De två planen är indelade i fyra etapper med ca 16 pelare per etapp.

Arbetet börjar med inre raden mot gården, det är den raden som huset vilar extra mycket på och är mest kritisk.

Arbete kommer att ske parallellt uppe och nere samtidigt eftersom pelarna går rakt igenom de två planen.

Sista etappen blir den yttersta sträckan vid övre garageporten.

Varje pelare tar ca 16 veckor innan den är helt åtgärdad.

Arbetet går till som så att de vattenbilar bort bit för bit på en pelare längs golvet. När ny betong är på plats ska den härda.

Vattenbilning är det mest skonsamma sättet att ta bort betong för att inte skada den armering som är hel.

Tänk på garagen är en arbetsplats – inga obehöriga får vistas där.

Ljud, ja det kommer att låta, det är en arbetsplats. Men det är framförallt en vecka i stöten som det kommer att låta extra mycket – information om när det sker kommer.

Bakgrund
Betonggolvet har varit i mycket dåligt skick då det inte funnits ytskikt för att skydda mot slitage, salt och vatten.

Det har inte funnits ritningar och dokument om konstruktionen och därför har en konstruktör uppdraget att beräkna hur jobbet ska utföras på ett säkert sätt.

Vad blir nytt?
Nya luftkanaler
Sopsugen är redan på plats
Golvet ska få ytbeläggning
Det ska målas
Ny belysning och el
Nya lås

Det är ett stort och viktigt arbete som ska göras men sen ska hålla i 50-60 år till.

Vi kommer hålla er informerade längs vägen om vad som händer.

Styrelsen Brf Logen i Ör