Enkät om stambytet. Vi behöver din hjälp…

Hej!

För några dagar sedan fått ni en enkät att fylla i rörande stambytet och vad som finns kvar att åtgärda.

Här finns webformulär, en digital version av den. Ni väljer själva om ni fyller i i webformulär eller använder papper och penna.

Först och främst vi behöver information om saker som återstår att åtgärda efter stambytet. Om ni redan har lämnat en enkät och kom på flera saker, fyll i en ny formulär med enbart uppdatering.

OBS! Lägenhetsnummer (ex. 279) är den som finns på era dörrar längs upp i hörnet, utanför lägenheten, en liten grön skylt.

https://forms.gle/SDpjP3J3DeiX5V648

Svaret gärna senast 4 april!

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Begränsad framkomlighet garage L8 (Logdansvägen 8

Hej!
Eskilstuna Byggtjänst AB kommer att köra bort bodar och containers tisdag 30/3 och eventuellt onsdag 31/3.

Transporter kommer att pågå mellan 07:00 – 16:00

OBS! Begränsad framkomlighet till och från garaget L8 (Logdansvägen 8) hela dagen mellan 07.00 – 16.00.

Ni som ska iväg till jobbet ha gärna lite tidsmarginal!

Tack på förhand för Ert överseende under avetableringen!

Styrelsen för Brf Logen i Ör

Renovering av trädgårdsmöbler 27/28 mars 2021

Hej!

Vill du hjälpa till att renovera trädgårdsmöbler som sedan skall ställas ut i området i anslutning till grillplatserna till Brf. Logens Vårstädning 17 april?

Vi oljar, skruvar och limmar och har lite trevligt tillsammans.

Tid: 27 & 28 mars (lördag och söndag) kl. 11:00 – 14:00
Plats: nedre garaget på Örsvängen 6B.

Alla intresserade är välkomna!

Anmäl intresse till Anders Dahlgren / styrelsen
anders@logenbrf.se

Ventilationsarbete med start 3 februari 2021

Hej!

Under vecka 5 – 7 (med start 3 februari 2021), kommer airCano AB arbeta med ventilationen i våra fastigheter.

Mer information aviseras via brevlådor.

Tidsplan injustering 2021 Brf Logen i Ör

Tidsplan:
3 feb / Onsdag / vecka5 / Logdansvägen 6, 8 & 16
4 feb / Torsdag / vecka5 / Logdansvägen 18, 20 & 22
5 feb / Fredag / vecka5 / Logdansvägen 18, 20 & 22
8 feb / Måndag / vecka6 / Logdansvägen 24, 26 & 28
9 feb / Tisdag / vecka6 / Logdansvägen 24, 26 & 28
10 feb / Onsdag / vecka6 / Logdansvägen 30, 32 & 34
11 feb / Torsdag / vecka6 / Logdansvägen 30, 32 & 34
12 feb / Fredag / vecka6 / Logdansvägen 36, 38 & 40
15 feb / Måndag / vecka7 / Logdansvägen 36, 38 & 40
16 feb / Tisdag / vecka7 / Logdansvägen 42 & 44
17 feb / Onsdag / vecka7 / Logdansvägen 46 & 48

Vänligen
Styrelsen för Brf Logen i Ör

Protokoll till Föreningsstämma 21dec 2020

Hej!

Nu finns det protokollet till Föreningsstämma tillgängligt.

PDF >>>>>

Den nya styrelsen för nästkommande år:

Ordinarie ledamöter:
Kjell-Ake Andersson (omval)
Soran Ako (nyval)
Krister Brolin (ett år kvar)
ChristerTjörnemar (ett år kvar)
Anders Dahlgren (ett år kvar)

Suppleanter:
Viktoria Nilsson (omval)
Conny Olofsson (omval)
Johan Wigren (omval)

Den nya valberedning:
Fredrik Carlqvist
Tony Holmstrom
Edris Saleh

Revisor:
Jörgen Silen (revisor)
Golam Robbani (revisorssuppleant)

Styrelsen har haft en konstituerande möte efteråt där valdes

Krister Brolin som ordförande
Kjell-Åke Andersson som vice ordförande
Christer Tjörnemar som kassör
Anders Dahlgren som sekreterare

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Brf Logen i Ör

Svar på frågor inför stämman

Hej!

Nedan presenteras styrelsens svar på inkomna frågor om styrelsearvodet och om vad som händer om stämman röstar nej eller bordlägg till de framlagda förslagen. 

Vad händer om stämman röstar nej till lagda förslag?

  • Punkt 2-12: Om stämman röstar nej (eller bordlägg) till förslag från punkt 2 till 12, måste en extra stämma hållas så snart situationen så medger. 
  • Punkt 13: Om stämman röstar nej (eller bordlägg) till valberedningens förslag, måste en extra stämma hållas så snart situationen så medger. Nuvarande arvode behålls för perioden till dess extrastämma kan hållas.
  • Punkt 14: Om stämman röstar nej till valberedningens förslag till styrelsens storlek, behålls den rådande ordningen med 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.
  • Punkt 15-17: Här finns möjligheten att välja bland flera namn eller skriva egna förslag. De personer som får flest röster under respektive punkt tillträder i respektive funktion. Det blir inga omedelbara konsekvenser om stämman röstar nej till valberedningens förslag, så länge all poster besätts med tillräckligt antal personer (se föreningens stadgar).
  • Punkt 18: Om stämman röstar nej till motionerna så avslås de. 

Röstkort – fel datum

Som några har uppmärksammat, har fel månad (november) angetts på ett ställe i röstkortet. På kallelsen och alla andra ställen är det dock tydligt att stämman hålls 21 december. Vi ber om ursäkt för denna fadäs.

Styrelsearvodets storlek

Arvodet till styrelsen har vid två tidigare stämmor varit uppe till debatt och vid båda tillfällena har stämman beslutat att hålla arvodet oförändrat (9 prisbasbelopp/år). Detta innebär 1576 kr/lägenhet och år för 2020 och 1620 kr/lägenhet och år för 2021. Arvodet är inte orimligt högt jämfört med andra föreningar i liknande situation och med samma grad av externt anlitande av ekonomisk och teknisk förvaltning.

Styrelsen fattade vid ombildningen beslutet att behålla viktiga delar av förvaltningen i egna händer, för att få kontroll över kostnader, omfattning etc. När föreningen går in i en mer mogen fas om några år, skulle man kunna tänka sig att öka den externa förvaltningen, så att det mesta av den löpande förvaltningen läggs ut på entreprenad. Detta skulle innebära att styrelsens uppdrag minskar betydligt i omfattning, vilket möjliggör en reducering av arvodet. Det torde dock inte betyda någon nämnvärd ekonomisk förändring, då kostnaden för den externa ekonomiska och tekniska förvaltningen kommer att öka avsevärt.

Styrelsearvodets fördelning

Fördelningen av styrelsearvodet mellan olika personer/funktioner i styrelsen beslutas av styrelsen så snart en ny styrelse har tillträtt. Under det gångna verksamhetsåret har arvodet till 50 % bestått av en fast del som har diversifierats utifrån roll i styrelsen. Ordförande och kassör har störst andel, sedan kommer v. ordf. och sekreterare, som följs av ordinarie ledamöter. Lägst fast arvode har suppleanter. Den rörliga delen (50 %) används för att justera för extra arbetsinsatser, olika uppdrags omfattning och liknande, för att arvodet ska spegla nedlagt arbete under perioden. Det rörliga arvodet justeras och betalas som regel ut kvartalsvis.

Styrelsen för Brf Logen i Ör