Bikupor på Logdansvägen

Hej!
Brf Logen i Ör kommer eventuellt att ha fem bikupor uppställda i området. Plats kan bli på terrassen mellan port 26 & 28.

Bikuporna kommer till Logdansvägen inför höst 2021 för vintervila och sedan vår 2022 bin ska aktiveras.

Mer info finner ni här >>>>>

Glad Sommar önskar
Styrelsen för Brf Logen i Ör

avstängning av körbanan vid L8 16 juni 2021

Hej!

Imorgon behöver Circlona stänga av körbanan mellan bommen vid 8:an och fram till en bit bortanför vägbulan straxt efter bommen. Om du behöver köra in på gården, går det bra att köra in via 48:an. Då kan du komma ända till 10:an om så skulle behövas.

De räknar med att vara klara under dagen, men med viss reservation för berg i marken.

Krister Brolin
Ordförande Brf Logen i Ör
0701181155

Uppdatering gällande vatten i Logdansvägen 2-26

Hej!

Under fredagskvällen och natten har vattnet varit avstängt för 2-48. Avstängningen beror på att en koppling har blivit otät under grävarbetena vid 2-8.

Försök har gjorts att lösa problemet tillfälligt, utan framgång. Det hela kompliceras av att SAVAB (kommunens bolag) inte får göra arbeten innanför vår tomtgräns och det är svårt att hitta företag som gör den här typen av jobb på helger.
Idag har arbetet påbörjats med en ny variant på tillfällig lösning. Vatten leds i slang från inkommande i 42-48 till L2. På så sätt bör vi få igång vattnet. Det tar dock några timmar att få fram rätt personal och utrustning. Om allt fungerar så bör vi ha vatten igen under dagen.

Kom ihåg att inte lämna några kranar öppna i lägenheten. Det kan skapa vattenskador i husen när vattnet sätts på igen.

Dricksvatten finns i kranen uppe på kullen. Nyckel sitter i kedja som är fäst i pergolan. Toalett och enkelt kök finns i föreningslokalen i port 34. Det är upplåst dit.

Krister Brolin
Ordförande Brf Logen i Ör

Sopsugarbeten start v.17 26 april 2021

Hej!

Idag startas det sopsugarbeten på Logdansvägen.

Etapp 1 – gulstreckat område nedan utförs v.17 – 18

Sopsugledningen delas upp två grenar.

Gren 1.
Det kommer att installeras rör från gatan, i trottoar, gångytor och gräsmatta fram till Logdansvägen 26.  Tre inkastpunkter installeras längs med denna ledning.

Gren 2.
Denna ledning går i gångytan mellan parkeringsytorna, och sen ner i garaget. Ledning till inkastpunkter går ut från garaget vid 42 och vid 36.

Förklaring till bild nedan:

  • Orange ledning: Ligger i mark
  • Grön ledning: Ligger i garage
  • Blå fyrkanter: Inkastpunkter utomhus, här grävs gropar.
  • Rött område: Avspärrat lagerutrymme
  • Gult streckat: Detta är etappen som arbetas med v.17 – 18

Utskrift i PDF >>>>>


Projektledare: Magnus Ekholm (Circlona)