Styrelsen

Styrelsen har idag konstituerat sig enligt följande,

Krister Brolin – Ordförande
Helena Maslov – Vice Ordförande
Paula Palermo – Kassör
Erik Strömberg – Sekreterare
Kjell-Åke Andersson – Ledamot
Björn Landström – Ledamot
Robin Sibborn – Ledamot

Anya Alenberg – Suppleant
Christer Tjörnemar – Suppleant
Conny Olofsson – Suppleant


Ny styrelse vald

Vi vill tacka alla som hade möjligheten att närvara på torsdagens stämma.

På stämman valdes till ordinarie ledamöter på två år,
Björn Landström
Helena Maslov
Robin Sibborn

Till suppleanter på ett år
Conny Olofsson
Christer Tjörnemar
Anya Alenberg

Kvar som ordinarie ledamöter på ett år
Kjell-Åke Andersson
Krister Brolin
Paula Palermo
Erik Strömberg

Styrelsen kommer att konstitura sig nu på måndag 20/11, efter det mötet kommer vi gå ut med mer information.

Föreningslokalen klar för uthyrning!

Nu är föreningslokalen återigen tillgänglig för uthyrning!

 

 

Från och med fredag 10 november är lokalen återigen tillgänglig för boende på Logdansvägen att hyra lokalen. Lokalen finns på Logdansvägen 34. Lokalen är avsedd för korttidsuthyrning, såsom middagar och kallas. Man får inte övernatta i lokalen. Föreningslokalen har en maximal kapacitet på 50 personer. Man kommer kunna boka lokalen mellan 10.00-22.00 alla dagar. Varje dag räknas som ett bokningstillfälle.

 

 

Hyran för lokalen är300 kronor per dag för vardagar kl. 10:00-22:00 och 500 kronor per dag för helgdagar kl. 10:00-22:00.

En deposition på 1000 kronor tas ut, men återbetalas efter hyrestidens slut. Föreningen har rätten att använda depositionen för att täcka kostnader för eventuell skada, smuts, eller annan åverkan i lokalen samt kostnader för otillräcklig städning eller annat arbete i samband med uthyrningen. För att hyra föreningslokalen måste Hyrestagaren vara minst 20 år gammal

 

 

Bokning av lokalen görs via Boappa och eventuella frågor skickas till boka@logenbrf.se

Takrenovering på 42-48

På måndag 16 oktober kommer Tisab att börja lyfta upp material på taket till Logdansvägen 42-48. Lyften sker från Örsvängen, så det blir ingen trafik inne på gården. När allt material och alla handlingar finns på plats, kommer renoveringsarbetena att starta. Arbetena kommer att låta lite grand, men det ska inte vara några omfattande störningar.

Takrenoveringen är en del i den förlikning som Brf Logen har kommit överens om med Tisab. Arbetena kommer att kontrolleras löpande enligt förlikningsöverenskommelsen. Startmöte kommer att hållas måndag den 16 oktober och därefter kommer styrelsen att gå ut med mer information till berörda i 42-48.

Vänligen

Styrelsen

 

 

Stopp i sopsugen!

Vänta med att slänga dina sopor i sopsugen tills imorgon måndag vid lunch/eftermiddag. Det är fullt i inkasten.

Styrelsen har precis fått meddelande om att ett rörstopp uppstått under helgen någonstans mellan våra inkast och Hästhovens, nere på Örsvängen. Åtgärd kommer att ske imorgon bitti.