Logdansvägen

Krister Brolin
Ordförande
Mandat till 2024

tel: 
mail: krister@logenbrf.se

 

Ordinarie ledamöter:

Helena Maslov
Vice Ordförande
Mandat till 2025


mail: helena@logenbrf.se

Paula Palermo
Kassör
Mandat till 2024


mail: paula@logenbrf.se

Erik Strömberg
Sekreterare
Mandat till 2024


mail: erik@logenbrf.se
 

Kjell-Åke Andersson
Ledamot
Mandat till 2024

tel: 070-6893261
mail: kjell@logenbrf.se

Björn Landström
Ledamot
Mandat till 2025


mail: bjorn@logenbrf.se

Robin Sibborn
Ledamot
Mandat till 2025


mail: robin@logenbrf.se

Suppleanter:

Conny Olofsson
Suppleant
Mandat till 2024

tel: 070-6320209
mail: conny@logenbrf.se

Christer Tjörnemar
Suppleant
Mandat till 2024

tel: 070-6280703
mail: christer@logenbrf.se

Anya Alenberg
Suppleant
Mandat till 2024


mail: anya@logenbrf.se

Revisor:
Extern - 

Intern - Jörgen Silén
mail: Jorgen@logenbrf.se

Revisorssuppleant:
Utses av den externa revisorn vid behov

Valberedningen:
mail: valberedningen@logenbrf.se
Sverker Rundqvist

Anders Dahlgren

Tony Holmström

Föreningens verkstad:
mail: verkstad@logenbrf.se

Bostadsrättsföreningen Logen i Ör
org. nr. 769631-5782
epost@logenbrf.se