Logdansvägen

Hej!
Vi i Brf Logen i Ör bor i vår nyligen ombildade förening som vi alla trivs i, en fin miljö och ett bra boende. Men allting slits med tiden och mycket måste repareras eller bytas, det är 50 år sedan husen byggdes.

Till detta som behöver bytas hör bland annat våra rörstammar för vatten, avlopp och samt våra våtrum. Nu är det dags att ta itu med den frågan.

Vi vill att vi även framåt ska bo tryggt och till skälig kostnad.

Här presenteras samtliga dokument och nödvändiga kontaktuppgifter gällande kommande stambyte.

Styrelsen för Brf Logen i Ör

HSB 

Henrik Tottras
tekniska frågor
tel. 076-871 90 59
henrik@tottras.se

Pia Bruns
boendesociala frågor
tel. 010-442 14 42
pia.bruns@hsb.se

 

Information till samtliga boende

Stambyte. Underlag

PDF >>>>>
Januari 2019

Stambyte. Presentation 201901-14/15
Här finns bla. samtliga badrumstyper sid. 48

PDF >>>>>
Januari 2019

Stambyte. Vad ingår i standart. Sammanfattning

PDF >>>>>
2019-01-31

Information till hyresgäster

PDF >>>>>
Januari 2019

 

HGF

Maria Wallstam
Förhandlare
Växel 0771-443 443
maria.wallstam@hyresgastforeningen.se

Susanne Hjertén
Verksamhetsutvecklare
Telefon 010-459 20 33

Tidplan stambyte

Stam 1-19 Logdansvägen 2-26 PDF >>>>>

Stam 20-33 Logdansvägen 28-40 PDF >>>>>

Stam 34-41 Logdansvägen 42-48 PDF >>>>>

Obs! Stamnummer och portnummer är inte samma nummer.

Bostadsrättsföreningen Logen i Ör
org. nr. 769631-5782
epost@logenbrf.se