Logdansvägen

Kontaktuppgifter

FELANMÄLAN och REPARATIONER:

Effektkonsult

Vardagar kl: 08:00-16:00

tel. 08-410 009 44

felanmalan@effektkonsult.se

www.effektkonsult.se
 

JOUR AKUTA FEL ICKE ORDINARIE ARBETSTID:

Stadens VVS & Energiteknik

tel. 08-29 43 70

Akuta fel är när människa, egendom eller fastighet riskerar att skadas.

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR GÄLLANDE HYRA, AVGIFTER och AVTAL:

Simpleko 

Vardagar kl: 09:00-15:00
lunchstängt kl: 12:00-13:00

tel. 018-66 01 60

info@simpleko.se

www.simpleko.se

 

TV, BREDBAND och TELEFONI:

Sundbybergs stadsnät   tel. 08-706 91 35

Tele2/Com Hem   tel. 0771-55 00 00

Telia   tel. 90 200

 

STÖRNINGSJOUR:

tel. 010-210 90 00

Försök prata med den som stör först. Att ringa ut väktarna medför en kostnad för föreningen.

BRAND och OLYCKSFALL:

SOS Alarm   112

Polisen - ej akuta lägen   114 14

 

Bostadsrättsföreningen Logen i Ör
org. nr. 769631-5782
epost@logenbrf.se