Logdansvägen

Här finns info om vår bostadsrättsförening som ni kan behöva inför lägenhetsförsäljning.

- Brf Logen i Ör registrerades år 2016 och den 15e december 2017 ombildades fastigheter från hyresrätt till bostadsrätt. Föreningen en sk äkta bostadsrättsförening.

- Vi har brutet räkenskapsår och årsredovisningen normalt klart till stämma i senast december månad.

- Adressen är Logdansvägen 2-48 samt garage på Örsvängen 6A och 6B.

- Fastighetsbeteckning: Sundbyberg Violen2.

- Antal lägenheter 270 (49 av dem är hyresrätter (uppdaterad 2022-11-24)). Lägenheter är 1-6 rum och storleken är från 24,7m2 till 151,6m2. Flesta större (från 3rummare) lägenheter har uthyrningsdel.

Lägenhetsfördelning:
73 st 1 rum och kök
65 st 2 rum och kök
94 st 3 rum och kök
18 st 4 rum och kök
13 st 5 rum och kök
7 st 6 rum och kök

- Byggår 1967.

- Juridisk person accepteras ej som köpare.

- Delat ägandet accepteras med minst 10% andel.

- Föreningen äger mark, markareal 30 715 m2.

- Radon: mätningar har utförts och mätresultat ligger bra under godkända gränsvärden.

- Antal lokaler 23st.

- Skyddsrum finns 5st.

- Antal P-platser 66; antal garageplatser 197. Föreningen hyr ut parkeringar både till de boende och externa hyresgäster. I dagsläget är det kö till både garage och parkeringsplatser pga. pågående renovering av garage.

Priser är:
Garage i bur: 750 kr.
Garage öppen plats 600 kr.
Uteplats med el: 380 kr.
Uteplats utan el: 300 kr.
Viss avvikelse kan förekomma för speciella platser. Prishöjningen kan förväntas under år 2023 (uppdaterat info 2022-11-23).

För tillfället pågår garagerenoveringar som gör att vi inte har några garage- eller parkeringsplatser för uthyrning och har därför kö.
När renoveringarna är klara räknar vi med att hela befintliga kön kan tilldelas platser och ändå ha lediga platser över.

- Tvättstuga finns på gården som en separat liten stuga: där finns 12 st. tvättmaskiner, 5st. torktumlare, 6st. torkskåp och 5st. manglar. Bokningen sker via Aptus-panel i tvättstuga eller via länk som finns på hemsidan.

Sophantering:

- Det finns 5st. sopsugsstationer på gården som man använder till vanligt hushållsavfall och där bla. finns separat lucka för matavfall och tidningar;

- Miljöstuga (ingång med föranmäld Aptus-bricka) finns på gården för sortering av papp, plast, glas, metallförpackningar, elektronik och ljuskällor;

- på Miljöhuset finns låda för batterier;

- vid Miljöhuset finns insamling för kläder;

- ca en gång i månaden har vi ReTuren på besök där sopbilen står på vändplan i ca 15min med möjligheten att slänga grovavfall, tex. möbler. Schemat för ReTuren finns tillgängligt på hemsidan.

Andra utrymme som finns tillgängliga:

- Varje lägenhet har ett förråd i källaren eller bredvid lägenheten beroende på var i fastigheten det rör sig om; finns tillgång för samtliga boende till barnvagnsrum och cykelförråd.

- Grillplatser finns på gården och där finns uppsatta regler för allas trivsel.

- Flera lekplatser med sandlådor för barn.

- Möjlighet till odling på gården.

- Föreningen har egen verkstad för diverse snickeriarbete. Regler finns uppsatta på hemsidan.

Renoveringar som har utförts i och på fastigheten:

- Renovering och byte av takfläktar.

- Nya värmepumpar.

- Takrenovering.

- Utbyte krönplåtar på taken.

- Stambytet är färdig år 2021

- Nya sopsuget är färdig år 2022

Pågående renoveringar:

- Garagerenovering på Örsvängen 6A och 6B för 197 garageplatser. Planeras var klar vår höst 2023.

- Föreningens lokal för fester och barnkalas renoveras och planeras vara klar tredje kvartal år 2022 år 2023.

- Trädgård sköts regelbundet. Föreningen har upphandlad leverantör som sköter gröna ytor. Gamla träd skärs ner, nya träd planteras.

- Lekplatser besiktas varje år inför sommar. Funna fel åtgärdas enligt besiktningsprotokollet.

Planerade renoveringar:

 - Åtgärd ventilation enligt OVKs besiktningsprotokoll.

- Inga planerade förändringar av avgiften. Avgiftshöjning planeras från den 1 februari 2023 på 6%, dvs AVIn som kommer ut i januari 2023 har en ny avgift. I avgiften ingår värme och vatten.

- TV och Internet: det som ingår i Sundbybergs Stadsnät är möjligheten att beställa tjänster såsom TV, Internet och Telefoni från ca 15 olika tjänsteleverantörer, bla. Telia, Bahnhof, Bredbandsbolaget, Viasat mm. för dig som privatkund.

- Vid lägenhetsöverlåtelser debiteras köparen en överlåtelseavgift på f n 1138 kr. Pantsättningsavgift debiteras köparen med f n 455 kr.

Ansökan om medlemskap skickas till:

BRF Logen i Ör
Logdansvägen 42
174 42 Sundbyberg

senast uppdaterad 2022-11-23

Senaste uppdateringar:

Avgiftshöjning planeras från den 1 februari 2023 på 6%, dvs AVIn som kommer ut i januari 2023 har en ny avgift.

Prishöjningen för garage och parkering kan förväntas under år 2023.

Garagerenovering på Örsvängen 6A och 6B planeras var klar höst 2023.

Föreningens lokal för fester och barnkalas renoveras och planeras vara klar år 2023.

uppdaterad 2022-11-23

Bostadsrättsföreningen Logen i Ör
org. nr. 769631-5782
epost@logenbrf.se