Logdansvägen

Boka lokal

Boka tvättstuga

BOKAS VIA BOAPPA, vid frågor hör av er till boka@logenbrf.se

 

1 § Ändamål

Lokalen är avsedd för korttidsuthyrning, såsom middagar, fester och konferenser. Föreningslokalen har en maximal kapacitet på 50 personer.

Hyra:

- 300 kronor per dag för vardagar kl. 10:00-22:00.

- 500 kronor per dag för helgdagar kl. 10:00-22:00.

En deposition på 1000 kronor tas ut, men återbetalas efter hyrestidens slut.

För att hyra föreningslokalen måste Hyrestagaren vara minst 20 år gammal.

2 § Hyrestid/Avgift

Om inget annat avtalats disponerar Hyrestagaren föreningslokalen från kl. 10.00 på hyresdagen till kl. 10.00 dagen därpå. Nycklar och instruktioner levereras av ansvarig för lokalen sista vardagen före uthyrningsdag och återlämnas i brevlådan i tvättstugan efter hyrestidens slut.

Avgiften faktureras separat i efterskott och kan swishas till Brf Logen.

3 § Deposition

Vid hyra av föreningslokalen ska en deposition erläggas innan nyckeln till lokalen utdelas. Depositionsbeloppet fastställs av föreningen och anges i en bilaga till detta avtal. Föreningen har rätten att använda depositionen för att täcka kostnader för eventuell skada, smuts, eller annan åverkan i lokalen samt kostnader för otillräcklig städning eller annat arbete i samband med uthyrningen. Vid större skador så kommer hyrestagaren debiteras hela kostnaden för reparationen. Ytterligare regler angående depositionen finns i en särskild bilaga till detta avtal.

4 § Allmänna ordningsregler

Hyrestagaren ansvarar för att följande ordningsregler efterlevs:

- Hyrestagaren ska säkerställa att gäster och alla som vistas i lokalerna upprätthåller god ordning, är hälsosamma och inte orsakar störningar för grannar, särskilt med tanke på boende i närliggande lägenheter till föreningslokalen.

- Om kringboende störs eller om Hyrestagaren inte följer reglerna kan denne riskera att förlora rätten att hyra lokalen i upp till två år, beroende på omfattningen av störningen eller regelbrottet. Styrelsen för föreningen tar beslut om avstängningens längd.

- Lokalerna hyrs ut i befintligt skick.

- Hyresupplåtelsen får inte överlåtas till annan.

- Hyrestagaren ansvarar för att utgångar inte blockeras.

- Föreningens företrädare har rätt att komma in i lokalerna under hyrestiden för att kontrollera att ordningsreglerna efterlevs.

- Hyrestagaren är även ansvarig för ordningen utanför lokalens entréer.

- Rökning är förbjuden i lokalen. Det är även förbjudet utanför entréerna.

- Hyrestagaren ansvarar för den allmänna ordningen i lokalen och för att inte störa kringboende. Om Störningsjouren ingriper och konstaterar att kringboende störs, kommer Hyrestagaren att debiteras för utryckningskostnaden.

- Boende/övernattning i lokalerna är ej tillåtet.

5 § Iordningställande

Hyrestagaren ansvarar för att ordna möbler snyggt och städa upp efter användning. Bord och stolar ska torkas av. Golv ska dammsugas och våttorkas. Eventuella fläckar på fönster ska rengöras. Inga sopor får lämnas kvar i lokalen.

Fönster och dörrar ska lämnas stängda och låsta när Hyrestagaren lämnar lokalen.

Om städningen inte utförs tillfredsställande, kommer en städfirma anlitas av bostadsrättsföreningen och kostnaderna kommer att dras från depositionen på 1000 kronor.

6 § Skadegörelse

Det är Hyrestagarens ansvar att kontrollera och rapportera eventuell skada på lokalens inredning eller lösöre innan användningen påbörjas, eller om tidigare städning inte är tillfredsställande. Om Hyrestagaren inte anmäler skador innan användningen påbörjas, anses lokalen vara i oskadat skick vid hyrestillfället.

Kostnader för skador på byggnaden, inredningen och förlust av nyckel under hyrestiden ska ersättas av Hyrestagaren.

Hyrestagaren förbinder sig att omedelbart informera föreningen om skador eller brister i lokalen eller på inventarier. Hyrestagaren är ansvarig för att upprätthålla lokalen i gott skick. Oaktsamt bruk är inte tillåtet, och eventuell skada ska ersättas.

7 § Personliga tillhörigheter

Föreningen ansvarar inte för Hyrestagarens privata tillhörigheter under uthyrningstiden, inklusive eventuella privata tillhörigheter som lämnas kvar efter uthyrningens slut.

Inloggning

Adress för inloggning:

http://brf-logen.bokatvattstuga.se/AptusPortal
 

Användarnamn

Logen + treställigt lägenhetsnummer (1 blir 001, 15 blir 015, 222 blir 222)

Lägenhetsnumret är det lägenhetsnummer ni fick under ombildningen 1-270 är de möjliga numren.

Lösenord

Gatuadressen i gemener + siffra(portnummer)

T ex om lägenhet #300 fanns och låg på Logdansvägen, 52 skulle det bli:

Användarnamn: Logen300
Lösenord: logdansvagen52

OBS! ingen ä, utan en a i logdansvagen

 

Byt lösenordet

Viktigt att ni byter lösenord efter att ni loggat in!

Välj inställningar

Välj sedan fliken för lösenord

Tryck på spara när ni ändrat lösenordet, annars sker inget byte.

 

Bokning

När ni loggat in, välj bokning

Välj sedan önskad bokningsgrupp (tvättstuga).

Bostadsrättsföreningen Logen i Ör
org. nr. 769631-5782
epost@logenbrf.se